Epworthská škála spavosti - ESS

Epwortská škála spavosti

Epwortská škála spavosti (Epworth Sleepiness Scale ©; ES¬S) posuzuje zvýšenou denní spavost (subjektivní hodnocení), která je jedním z hlavních projevů obstrukční spánkové apnoe.

Vyhodnocení denní spavosti si můžete udělat zde. Vyplňte dle pokynů a vyhodnoťte podle bodového součtu jednotlivých otázek. V případě Vašeho zájmu si dotazník ESS můžete stáhnout i v pdf verzi.

Dřímáte nebo usínáte v situacích uvedených níže?; nejedná se o pocit únavy.

Otázky se týkají poslední doby Vašeho života. Jestliže jste žádnou z uvedených situací neprožil/a zkuste si představit jak by Vás ovlivnila.

Vyberte nejvhodnější odpověď a obodujte každou otázku 0 – 3 body.

0 = nikdy bych nedřímal/neusínal.

1 = slabá pravděpodobnost dřímoty nebo spánku.

2 = střední pravděpodobnost dřímoty nebo spánku.

3 = vysoká pravděpodobnost dřímoty nebo spánku.

Otázka Situace Body
1. Při četbě v sedě  
2. Při sledování televize  
3. Při nečinném sezení na veřejném místě  
4. Při hodinové jízdě v autě – jako spolujezdec  
5. Při odpoledním ležení, když to okolnosti dovolují  
6. Při rozhovoru v sedě  
7. V sedě, v klidu, po jídle, bez alkoholu  
8. V automobilu stojícím několik minut v dopravní zácpě  
Celkem       

Vyhodnocení:

0-10                norma

11-12             nízké riziko nadměrné denní spavosti

13-15             střední riziko nadměrné denní spavosti

16-24             těžké riziko nadměrné denní spavosti

 

© Johns MW: A new method for measuring sleepiness: the Epworth sleepiness scale. Sleep 1991; 14: 540-545. MP 2003