Postgraduální výuka

Naše ambulance je od r. 2012  akreditovaná pro výuku lékařů před atestacemi, obvykle z oboru pneumologie, kde se během dvou měsíců stáže lékaři seznamují s provozem a problematikou diagnostiky a léčby plicních onemocnění v ambulantním provozu.