domácí léčba kyslíkem (DD0T)

Je indikovaná u pacientů s nízkým obsahem kyslíku v krvi (respirační insuficiencí).

Nedostatkem kyslíku jsou ohroženy životně důležité orgány - srdce, mozek, játra, ledviny. Jsou stanovena přesná kritéria, kdy má taková léčba význam a kdy jsou tedy přístroje pro tuto léčbou hrazeny pojišťovnami.


Domácí léčba kyslíkem má význam nikoliv jen pro snížení dušnosti pacientů, ale zejména pro snížení zátěže pravého srdce při dlouhodobě sníženém obsahu kyslíku v krvi a tím oddálení komplikací jako je srdeční selhání spojené s otoky dolních končetin apod.

Kyslík by měli pacienti inhalovat alespoň 15 hodin denně (během 24 hodin)- jedině pak - dle rozsáhlých studií - je dosaženo ochrany výše uvedených orgánů, oddálení komplikací a prodloužení života. Rovněž tak pacient nesmí kouřit (léčba je pak méně účinná). Nutné je ještě upozornit na nutnost dodržovat přesně lékařem určený průtok kyslíku - jeho zvýšení může v určitých případech být životu nebezpečné.

 


K disposici jsou 2 druhy přístrojů: Koncentrátor kyslíku "vyrábějící" kyslík ze vzduchu a kapalný kyslík, který má výhodu nehlučnosti a možnosti mobility pacienta při naplnění menšího přenosného kontejneru. Je však t.č. hrazen pojišťovnami jen v přesně definovaných omezených indikacích, které se však od 1.9.04 rozšířily.

Stručně k jednotlivým možnostem a způsobům léčby kyslíkem:

1) Koncentrátor kyslíku získává kyslík z okolního vzduchu, ve kterém je 21% kyslíku a 78% dusíku. Vzduch je nasáván kompresorem a filtrován přes prachový a bakteriologický filtr. Dále je přiváděn na speciální filtr ze syntetického zeolitu, který funguje jako molekulární síto - zachycuje dusík a propouští kyslík. Přes plynule nastavitelný regulátor průtoku pak kyslík vychází z přístroje k pacientovi. Nevýhodou tohoto přístroje je hlučnost a omezení této léčby na domácí prostředí.

2) Systém s kapalným kyslíkem si lze představit jako velkou termosku z nerezové oceli s dvojitým pláštěm, odděleným vakuem. Slouží k udržení velmi nízké teploty kapalného kyslíku(-183 C). Kapalný kyslík se přirozeně vypařuje. Z jednoho litru kapalného kyslíku vznikne 853 litrů plynného kyslíku. Kyslík je přes ohřívací potrubí a regulátor průtoku přiváděn k pacientovi v téměř 100% čistotě. Výhodou tohoto systému je nehlučnost a možnost přečerpání části kapalného kyslíku do přenosného kontejneru, který pak umožňuje pacientovi po určitou dobu mobilitu mimo domov. Nevýhodou (pro pojišťovny) je vyšší cena přístroje. V současné době se však rozšířily možnosti předpisu (dle přesných kritérií vč. 6-minutového testu chůze), resp. plné úhrady VZP pro systém s kapalným kyslíkem.

Podrobné informace též na: http://www.pneumologie.cz/stranka/66/publikace-pro-pacienty/