dechová rehabilitace

Dechová rehabilitace snižuje pocit dušnosti a únavy, může zlepšit kvalitu života, snižuje úzkost, svalovou vyčerpanost, snižuje počet hospitalizací a může zvýšit přežití u chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN).

 

Dechovou rehabilitaci je vhodné provádět pravidelně, v domácím prostředí. Jedná se o nácvik správného (např. bráničního) dýchání, nácvik účinného kašle apod.

podrobné informace též viz:  http://www.pneumologie.cz/stranka/66/publikace-pro-pacienty/