astma

Průduškové astma na sebe ve světě na začátku 90. let soustředilo pozornost pro svoji narůstající prevalenci (počet nemocných), spojenou v mnoha zemích s velmi alarmující mortalitou (úmrtností) a pro velmi významné důsledky v sociálně-ekonomické sféře. Odhaduje se, že u nás trpí až 8 % populace astmatem a počet těchto pacientů stále narůstá.

Definice astmatu
Astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, v němž se účastní mnoho buněk a buněčných působků.

Chronický zánět způsobuje průvodné zvýšení průduškové reaktivity, které vede k opakovaným epizodám pískotů při dýchání, dušnosti, tlaku na hrudi a kašle, převážně v noci a časně nad ránem. Tyto stavy jsou obvykle provázeny rozsáhlou, ale proměnlivou bronchiální obstrukcí (zúžením až ucpáním průdušek), která je často reverzibilní (vratná), ať již spontánně či po léčbě.Léčba
Léčba astmatu se řídí tíží onemocnění, která se klasifikuje na základě četnosti záchvatů a stupně ventilační poruchy. Základní léčbou kromě nejlehčích forem je "preventivní" léčba postihující podstatu astmatu, tj. zánět, tedy zejména léčba inhalačními steroidy.

Více viz: ČIPA - Česká iniciativa pro astma