Očkování proti TBC

Očkujeme vždy ve středu  mezi 14,30 - 16,30 hodinou, u dětí starších 6 týdnů je nutné provést předtím tuberkulinový test (MX), a to v pondělí mezi 14,30 - 16. hodinou.

Objednávejte se přes níže uvedený formulář či telefonicky mezi 8.-11. hodinou na tel. 235524626 či 731112145.

 

Očkování proti tuberkulóze  - BCG vakcinace

Jelikož byl výskyt tuberkulózy ve vyspělých zemích díky povinné vakcíně, hygieně a účinným antibiotikům snížen na minimum, přestalo se u nás v roce 2010 proti nemoci povinně očkovat. Momentálně jsou očkováni jen ti jedinci, kteří spadají do takzvané rizikové skupiny. Do té patří:

  • Dítě, jehož rodič nebo rodiče prodělali či prodělávají aktivní tuberkulózu (to platí i pro sourozence a další členy domácnosti, ve které dítě žije)
  • Dítě, které déle než tři měsíce pobývalo ve státě s vyšším výskytem tuberkulózy nebo v takové zemi pobýval rodič, sourozenec či jiný člen domácnosti
  • Dítě, které bylo v kontaktu s nemocným tuberkulózou

Seznam států s vyšším výskytem tuberkulózy podle údajů Světové zdravotnické organizace k lednu 2019

Podle vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, uveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví seznam států s vyšším výskytem tuberkulózy podle údajů Světové zdravotnické organizace:

 Státy s vyšším výskytem TBC

V Evropě: Litva, Moldávie, Rumunsko, Rusko a Ukrajina.

V Asii: všechny asijské státy kromě Bahrajnu, Íránu, Izraele, Japonska, Jordánska, Kataru, Kuvajtu, Libanonu, Malediv, Ománu, Saudské Arábie, Spojených arabských emirátů, Sýrie a Turecka.

V Africe: všechny africké státy kromě Egypta, Komor, Libye, Mauricia, Seychel a Tuniska.

V Americe: Bolívie, Brazílie, Dominikánská republika, Ekvádor, Guyana, Haiti, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Salvador a Venezuela.

V Austrálii a Oceánii: Fidži, Kiribati, Marshallovy ostrovy, Mikronésie, Nauru, Palau, Papua-Nová Guinea, Šalamounovy ostrovy, Tuvalu a Vanuatu.

Aktualizace: leden 2019

Konkrétní aktuální situace v jednotlivých státech světa: zde

Konkrétní situace ohledně BCG vakcinace v jednotlivých státech světa: zde

 

Dítě by mělo být očkováno do 6 týdnů po narození, případně možno očkovat zhruba  v půl roce věku po prvních 2 dávkách hexavakcíny. Ve druhém případě je nutné provést před očkováním tuberkulinový test (MX), aby se zjistilo, zda dítě nebylo mezitím infikováno tuberkulozou.

Je možné i dobrovolné očkování (hrazeno rodiči), v tomto případě očkujeme vždy až ve druhé době, tedy po základním očkování hexavakcínou.

Očkování nechrání stoprocentně, ale snižuje u dětí pravděpodobnost výskytu těžkých forem tuberkulozy (zánět mozkových blan, těžké plicní formy), účinnost a smysl očkování klesá s narůstajícím věkem, kdy se již rozvíjí přirozená imunita dítěte. U dospělých již očkování význam nemá, proto ho neprovádíme.

Závažné následky BCG vakcinace jsou velmi vzácné, poměrně časté jsou ale místní komplikace v místě očkování.

Očkování u dětí HIV+ matek:

HIV infekce se může, i když relativně vzácně, přenést z HIV+ matky na novorozence. V tomto případě je pak očkování živou, i když oslabenou protituberkulózní vakcínou (BCG) spojené s vyšším rizikem závažných vedlejších účinků.

Povinnou BCG vakcinaci u dětí HIV+ matek provádíme proto až po 18. měsíci věku dítěte, kdy se naposledy provádí testování dítěte na HIV pozitivitu. Očkování se provádí jen u dětí HIV negativních. Výjimku (tedy dřívější očkování HIV negativních)  mohou tvořit děti z rodin, kde je na podkladě epidemiologického zjištění velmi vysoké riziko nákazy tuberkulózou. Zde je zapotřebí koordinace a domluva s pediatrem a Infekční klinikou.

Nehrazené výkony:

dobrovolná BCG vakcinace (MX + očkování) : 1000,-Kč

tuberkulinová zkouška na vlastní žádost (např. před výjezdem do zahraničí): 500,- Kč

vše ostatní hrazeno ze zdravotního pojištění

Co léčíme + další informace

 

Ke stažení

 

Ordinační doba

PONDĚLÍ

7:00 - 14:00 plicní amb. + spánková laboratoř

14:30 - 16:00 kalmetizace

16:30 - 18:00 spánková laboratoř

 

ÚTERÝ

7:00 - 17:00 plicní amb. + spánková laboratoř

17:00 - 18:00 spánková laboratoř

 

STŘEDA

7:00 - 14:00 plicní amb. + spánková laboratoř

14:30 - 16:30 kalmetizace

17:00 - 18:00 spánková laboratoř

 

ČTVRTEK

7:00 - 15:30 plicní amb. + spánková laboratoř

 

PÁTEK

7:00 - 14:00 plicní amb. + spánková laboratoř

 

K objednání prosím použijte nejlépe níže uvedený kontaktní formulář, ozveme se Vám.

Ev. volejte  mezi 8:00 - 11:00 hod. na tel. č. 235524626 či 731112145. Pro spánkovou laboratoř možno použít navíc tel. 777347896. Nedovoláte-li se na mobilní čísla, ozveme se Vám.

Kontaktní formulář

Personál

MUDr. Zdeněk Skácel

lékař

MUDr. Zdeněk Pekárek

lékař

MUDr. Lenka Vilčeková

lékařka

MUDr. Kateřina Košatová

lékařka

Monika Englerová

ved. sestra pro kalmetizaci

Kateřina Kočí

zdrav. sestra

Marie Pekarčíková

zdrav. sestra