Očkování proti TBC

Očkujeme vždy ve středu  mezi 14. - 15. hodinou, u dětí starších 6 týdnů je nutné provést předtím tuberkulinový test (MX), a to v pondělí mezi 14. - 15. hodinou.

Objednávejte se přes níže uvedený formulář či telefonicky mezi 8.-11. hodinou na tel. 235524626.

aktuálně:

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a snaze zabránit šíření infekce v populacijsme nuceni zrušit až do odvolání všechny odložitelné plánované návštěvy. Můžete nás  kontaktovat cestou telefonickou (235524626, 731112145) či mailem(objednani@pneumohost.cz), Zkonsultujeme Váš stav, zašleme e-recept. Akutní případy prosíme rovněž nejdříve konsultovat telefonicky či mailem.

Ze stejných důvodů - i z důvodu problematického splnění hygienických parametrů při zapůjčování diagnostických a léčebných přistrojů pro spánkovou apnoe -  odkládáme všechny pacienty spánkové laboratoře - jak objednané k diagnostické polygrafii, tak k testování léčby pomocí CPAPu. Výjimku tvoří např. pacienti před naplánovanými bariatrickými operacemi. Hned jak se situace zlepší, začneme opět s testováním, které se budeme snažit rozvrhnout tak, aby se alespoň do určité míry dohnalo vzniklé prodlení.

Termíny očkování proti tbc (kalmetizace) upřesníme, provedeme zejména v naléhavých případech, po konsultaci a posouzení konkrétního rizika (významná riziková skupina, cesta s miminkem v nejbližším půlroce do země s vysokým výskytem tuberkulózy, výskyt tbc v rodině apod.). Děti s nižším rizikem odložíme na dobu po provedení základních dávek hexavakcíny, tj. zhruba do věku půl roku dítěte. Rodiče s dětmi budou zváni po jednom (vždy jedna rodina v čekárně) v intervalech půl hodiny až jedna hodina.

Děkujeme za pochopení, tato opatření děláme především v zájmu bezpečnosti pacientů.  Pneumohost plicní amb.

Ordinační doba v týdnu od 23. do 27.3.2020 omezena: každý den  7,00 - 13,00

 

Očkování proti tuberkulóze  - BCG vakcinace

Jelikož byl výskyt tuberkulózy ve vyspělých zemích díky povinné vakcíně, hygieně a účinným antibiotikům snížen na minimum, přestalo se u nás v roce 2010 proti nemoci povinně očkovat. Momentálně jsou očkováni jen ti jedinci, kteří spadají do takzvané rizikové skupiny. Do té patří:

  • Dítě, jehož rodič nebo rodiče prodělali či prodělávají aktivní tuberkulózu (to platí i pro sourozence a další členy domácnosti, ve které dítě žije)
  • Dítě, které déle než tři měsíce pobývalo ve státě s vyšším výskytem tuberkulózy nebo v takové zemi pobýval rodič, sourozenec či jiný člen domácnosti
  • Dítě, které bylo v kontaktu s nemocným tuberkulózou

Seznam států s vyšším výskytem tuberkulózy podle údajů Světové zdravotnické organizace k lednu 2019

Podle vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, uveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví seznam států s vyšším výskytem tuberkulózy podle údajů Světové zdravotnické organizace:

 Státy s vyšším výskytem TBC

V Evropě: Litva, Moldávie, Rumunsko, Rusko a Ukrajina.

V Asii: všechny asijské státy kromě Bahrajnu, Íránu, Izraele, Japonska, Jordánska, Kataru, Kuvajtu, Libanonu, Malediv, Ománu, Saudské Arábie, Spojených arabských emirátů, Sýrie a Turecka.

V Africe: všechny africké státy kromě Egypta, Komor, Libye, Mauricia, Seychel a Tuniska.

V Americe: Bolívie, Brazílie, Dominikánská republika, Ekvádor, Guyana, Haiti, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Salvador a Venezuela.

V Austrálii a Oceánii: Fidži, Kiribati, Marshallovy ostrovy, Mikronésie, Nauru, Palau, Papua-Nová Guinea, Šalamounovy ostrovy, Tuvalu a Vanuatu.

Aktualizace: leden 2019

Konkrétní aktuální situace v jednotlivých státech světa: zde

Konkrétní situace ohledně BCG vakcinace v jednotlivých státech světa: zde

 

Dítě by mělo být očkováno do 6 týdnů po narození, případně možno očkovat zhruba  v půl roce věku po prvních 2 dávkách hexavakcíny. Ve druhém případě je nutné provést před očkováním tuberkulinový test (MX), aby se zjistilo, zda dítě nebylo mezitím infikováno tuberkulozou.

Je možné i dobrovolné očkování (hrazeno rodiči), v tomto případě očkujeme vždy až ve druhé době, tedy po základním očkování hexavakcínou.

Očkování nechrání stoprocentně, ale snižuje u dětí pravděpodobnost výskytu těžkých forem tuberkulozy (zánět mozkových blan, těžké plicní formy), účinnost a smysl očkování klesá s narůstajícím věkem, kdy se již rozvíjí přirozená imunita dítěte. U dospělých již očkování význam nemá, proto ho neprovádíme.

Závažné následky BCG vakcinace jsou velmi vzácné, poměrně časté jsou ale místní komplikace v místě očkování:

Nehrazené výkony:

dobrovolná BCG vakcinace (MX + očkování) : 700,-Kč

tuberkulinová zkouška na vlastní žádost (např. před výjezdem do zahraničí): 400,- Kč

vše ostatní hrazeno ze zdravotního pojištění

Co léčíme + další informace

 

K objednání prosím použijte nejlépe níže uvedený kontaktní formulář, ozveme se Vám.

Ev. volejte  mezi 8:00 - 11:00 hod. na tel. č. 235524626, ev. 731112145 (zde prosíme pokud možno formou SMS - ozveme se Vám či vyřidíme Váš požadavek). Pro spánkovou laboratoř možno použít navíc tel. 777347896.

Kontaktní formulář

Personál

MUDr. Zdeněk Skácel

lékař

MUDr. Zdeněk Pekárek

lékař

MUDr. Lenka Vilčeková

lékařka

Monika Englerová

ved. sestra pro kalmetizaci

Kateřina Bicková

zdrav. sestra

Marie Pekarčíková

zdrav. sestra