Mapa stránek
________________________

Telefony:


plicní ambulance
(+420) 235 524 626

spánková laborator
(+420) 777 347 896
(+420) 731 112 145
(+420) 235 524 627

jen spánková laboratoř

Tel. objednání a konzultace od 08:00

FAX:
(+420) 277 270 680

PACS: MUDr. Zdeněk Skácel – Pneumo-host s.r.o.

E-mail:
pneumo-host@seznam.cz
________________________

VAŠE DOTAZY
Jméno a příjmení:

Váš e-mail:

Předmět:

Text:

ŽIJTE ZDRAVĚ

Co říci na závěr miniseriálu o kouření? Asi to, aby měl následovatele. Smyslem sdělení nebylo totiž podat zajímavou informaci, ale přesvědčit lidi, aby přestali, případně nezačínali s tímto sebevražedným návykem.

Psát občasné články o kouření jsem se totiž vždy vyhecoval po různých konferencích o plicní rakovině, kdy mě silně zasáhl ten neuvěřitelný rozpor mezi fakty přednášenými na těchto vědeckých, resp. odborných fórech (milión úmrtí celosvětově na rakovinu plic ročně, na následky kouření umírá každý druhý člověk, atd. atd.) a mezi lhostejností panující v okolním "neodborném" světě. Vždy mě úplně udeřilo, když jsem vyšel z budovy konference ven na vzduch - a najednou si uvědomil: "ale vždyť ti lidé venku o tom nic neví, jaký má smysl si tam vše odříkat, zatleskat řečníkovi a pak vyjít ven a chovat se, jako by nic takového neexistovalo."

Znovu se vracím k tabákovým monopolům, které páchají vědomou vraždu na miliónech lidí. Chtěl jsem již v prvním článku použít termín, že " kuřáci jsou jim za voly" k uskutečnění jejich zisků - nakonec jsem ho nepoužil, protože mi to připadalo vulgární a nevhodné. Těsně po tom pan Miloš Forman použil v novoročním přípitku termín "nedělejme politikům voly". Mějme proboha vlastní hrdost: když vidím, že mě evidentně někdo zneužívá a ještě tak průhledně a podle (krajina divokého západu či vysokých hor v reklamě na Marlbora), tak i kdybych měl tisíckrát chuť na cigaretu, tak se přece ve mně musí něco vzpříčit a musím si říci: : "A dost !". Samozřejmě nemluvím teď u pubertální mládeži, ale již průměrně inteligentní 20-letý a starší člověk má dost rozumu k těmto úvahám. Vezmu-li jiný případ, hrdost by mi nedovolila účastnit se různých loterií právě pro jejich reklamu, pokrytecky předstírající, že jejím organizátorům jde o Vaši výhru a Vaše štěstí, přičemž jediným motivem je jejich zisk. Ale to jsem odbočil.

Další příklad mi přináší televizní program - v zájmu respektování lékařského tajemství a lidského soukromí nebudu uvádět jméno - ale byl zkrátka post mortem oceněn člověk, zemřelý na rakovinu plic. Ve "smutečním projevu" byla řečena spousta sice hezkých, ale již tisíckrát slyšených faktů až frází, přičemž ta podstatná řečena nebyla a měla by být vykřiknuta: "Tento člověk zemřel na následky kouření! Nemuseli jsme tady takhle stát nebýt kouření! Proboha,lidé, nekuřte !" Ale místo toho opět ten rozpor - nic se neřekne, zase jako by ten problém prostě neexistoval.

V rámci boje proti kouření je nutné používat celou paletu prostředků - od legislativních přes daňové, promítající se do ceny cigaret, přes léky pomáhajícími v odvykání kouření až po - a to je smyslem tohoto posledního příspěvku - soustavnou pravdivou informovanost veřejnosti o zdravotních rizicích kouření.

Je třeba viditelně, tedy například v hlavních sdělovacích prostředcích, zejména televizi, v hlavních vysílacích časech SOUSTAVNĚ o těchto věcech mluvit. Proto vybízím další: pišme, mluvme, vystupňujme toto úsilí - nikoliv tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou, ale tisíckrát opakovaná pravda se teprve dostane pod kůži a do obecného povědomí lidí.

Tak takhle jsme to před časem napsali. Něco bychom teď možná napsali jinak - tedy po formální stránce - NA OBSAHU SE ALE NEMĚNÍ NIC.<< Předchozí | Další >>


Nejdůležitější fakta
Hrajte ruskou ruletu - kuřte!
Lze přestat kouřit?
Přestaňte kouřit, ušetříte
Žijte zdravě
Co se málo říká